СОРГО – МАЛКО ЗЪРНО СЪС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ КАЧЕСТВА!

Соргото е реална и много добра алтернатива на царевицата. Все още не добре позната в Европа, тази култура притежава двойното предимство да осигурява добър добив, дори в сухи условия, и да има нужда от много малко наторяване, пестициди и вода. В крайна сметка, дори при 5% до 10% по-ниска средна цена за суровини, в сравнение с царевицата в Европа, положителното салдо на печалбата е гарантирано.

Соргото намира все повече промишлени приложения за храна (брашно, алкохол, бира, сорго за пуканки и др.) и фураж (в дажбите на прасета, пилета и крави), а благодарение на разнообразните си видове, соргото предлага възможности за реализация в различни стопански сектори.

Еуралис Семена е водещ селекционер на сорго в Европа и, освен че подсигурява българския пазар с най-качествената генетика от семена на сорго, работи в посока доставяне на ефективна техническа информация към земеделските производители.

На тематичен семинар, посветен на отглеждането на сорго в България, Еуралис представи в детайли хибридите, които се предлагат на пазара, технологията за отглеждане и производство на сорго, както и пазарните тенденции и приложения на културата.

На събитието, провело се на 14 март в Старозагорски минерални бани, присъстваха фермери, които тази година ще заложат соргото в сеитбооборота си и имат икономически интерес от отглеждането му.

Детайлна информация за технологията на отглеждане на сорго може да откриете ТУК.

В портфолиото на Еуралис има хибриди сорго, предназначени както за зърно, така и за биомаса и силаж.

ЕС Ализе (средноранен) е универсален и стабилен хибрид, референт за качествена генетика сорго из цяла Европа. Хибридът има много добро представяне в сухи условия, с бързо отдаване на влага в края на вегетацията. Ниско растение е с висока толерантност на макрофомина и фузариум. Вижте повече за ЕС Ализе ТУК

ЕС Аркансиел (средноранен) предлага идеална комбинация между добив и ранозрелост. Хибридът е пластичен, с бърз начален старт. И тук растението е ниско (около 1,20 м), което способства за по-лесното прибиране на реколтата. Аркансиел има високо съдържание на скорбяла и характерното за всички хибриди на Еуралис отсъствие на танини. Вижте повече за ЕС Аркансиел ТУК

ЕС Фьон е третото средноранно предложение на Еуралис. Това е хибрид от ново поколение, с висока толерантност на болести и полягане. Фьон има висок добивен потенциал (колкото Ализе), като представянето му е отлично, както при много сухи, така и при нормални условия.
Вижте повече за ЕС Фьон ТУК

От ранните хибриди, предложенията на Еуралис са за ЕС Тайфун – много ранен хибрид, подходящ за втора култура, както и ЕС Албанус – референт за бяло зърно в Европа с добро представяне при сухи условия, отличен „Stay green” ефект и висока толерантност към фузариум и макрофомина.
Вижте повече за ЕС Тайфун ТУК
Вижте повече за ЕС Албанус ТУК

При хибридите сорго за биомас, предложението на Еуралис е късният СУКРО 506. Хибридът е подходящ за употреба, както във ферментационни ями, така и за производство на метан/електричество. Дава по-висок добив в сравнение с царевицата при сухи условия (<300мм). Растенията са много високи, над 3,30 м. което позволява добив от 2 тона сухо вещество от декар.

Културата сорго предлага много възможности не само за промишлената индустрия, но и за хранително-вкусовата, тъй като се използва като храна за хора и животни. А поради множеството си предимства, соргото ще намира позиции в сеитбообращението на все повече стопанства.