Царевица за зърно
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО

пълна гама хибриди


euralis semences corn iconЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО

Еуралис предлага пълна гама хибриди царевица, обхващаща всички групи по ранозрелост.
Хибридите, които са част от най-новата генетична иновация Tropical Dent®, ексклузивна за Еуралис, имат три основни характеристики: по-висок потенциал за добив, по-голяма стабилност и по-бързо отдаване на влага.
Технологията Roots Power® ни дава възможност да Ви предложим хибриди с мощна коренова система, която позволява на царевицата да извлича вода и хранителни вещества от най-дълбоките почвени слоеве. Хибридите, които са част от системата Roots Power®, имат 45° ъгъл на корените спрямо стъблото за по-добра устойчивост на полягане.

ХИБРИД ФАО ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЯ
ЕС ИНВЕНТИВ ФАО 250 Подходящ и за втора култура;
устойчив на полягане и болести;
За зърно и силаж
 hibrid_tropical_dent
ЕС ФАРАДИ ФАО 340 За екстензивно и интензивно отглеждане; Семената са третирани с
биостимулант OPTICOAT PLUS
За зърно
hibrid_root_powerhibrid_tropical_dent
МЕЙФЛАУЪР ФАО 360 Добро представяне при сухи и стресови условия; Устойчивост на полягане във всички фази на вегетацията
За зърно
ЕС МЕТОД ФАО 380 Продуктов лидер! Висок потенциал за добив при сухи условия; Семената са третирани с
биостимулант OPTICOAT PLUS;
За зърно
hibrid_tropical_dent
ХАРМОНИУМ ФАО 380 Пластичен хибрид със стабилен добив при всички условия; Семената са третирани с
биостимулант OPTICOAT PLUS
За зърно
ЕС КОРТЕС ФАО 420 Бърз начален старт и стабилен добив, независимо от условията! Бързо отдаване на влагата в края на вегетацията.
За зърно
hibrid_tropical_denthibrid_root_power
ЕС БЛАЗОН ДУО ФАО 450 Устойчив на хербицида Фокус Ултра (Циклоксидим) – решава проблема с всички житни плевели.
За зърно
duo_system
ЕС ЛАГУН ФАО 460 Продуктов лидер в групата си по зрялост, бързо отдава влагата, „Stay green“ ефект.
За зърно
hibrid_tropical_denthibrid_root_power