Сорго
ХИБРИДИ СОРГО

пълна гама хибриди


euralis semences corn iconСОРГО

Отглеждането на сорго е чудесна алтернатива за земеделието при сухи климатични условия. Това е иновативно решение, което може да замести частично или изцяло царевицата във фуражните смеси за селскостопански животни. Соргото има различни промишлени приложения – за биогориво и биоетанол, фураж за животни, както и за храна за хора

Хибрид ЗРЯЛОСТ Технология
ЕС АРМОРИК МНОГО РАНЕН
ЕС АЛБАНУС РАНЕН
EС ФЬОН СРЕДНО РАНЕН
ЕС АЛИЗЕ СРЕДНО РАНЕН
BMR GOLD X СРЕДНО КЪСЕН
ЕС АРМАТАН СРЕДНО КЪСЕН
БИОМАС 133 КЪСЕН