Сорго
ХИБРИДИ СОРГО

пълна гама хибриди


euralis semences corn iconСОРГО

Отглеждането на сорго е чудесна алтернатива за земеделието при сухи климатични условия. Това е иновативно решение, което може да замести частично или изцяло царевицата във фуражните смеси за селскостопански животни. Соргото има различни промишлени приложения – за биогориво и биоетанол, фураж за животни, както и за храна за хора

Хибрид ЗРЯЛОСТ Технология
ЕС АРМОРИК МНОГО РАНЕН
ЕС АЛБАНУС РАНЕН
EС ШАМАЛ РАНЕН
EС ФЬОН СРЕДНО РАНЕН
ЕС ХЕРМЕС BMR СРЕДНО РАНЕН
ЕС АЛИЗЕ СРЕДНО РАНЕН
ЕС АРМАТАН СРЕДНО РАНЕН
BMR GOLD X СРЕДНО КЪСЕН
БИОМАС 133 КЪСЕН