Контакти

СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА
Търговски мениджър за България;
Търговски представител за Гърция и Сърбия
sevdalina.georgieva@euralis.com

СТАНОЙ МИХОВ
Продуктов и технически мениджър за
България, Сърбия и Гърция
моб.: +359 888 444 143
stanoy.mihov@euralis.com

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ
Обслужване на клиенти и логистика
моб.: +359 889 499 090
milen.georgiev@euralis.com