Изследователска дейност
Изследователска дейност

Движеща сила за продуктовата иновация

Като движеща сила за продуктовата иновация, изследователската дейност е приоритет за Еуралис, затова всяка година компанията реинвестира 13% от оборота си в научна и развойна дейност. Компанията има над 20-годишен опит в молекулярната генетика, а за да ускори генетичния прогрес, Еуралис използва най-новите лабораторни технологии.

Технологичният напредък на Еуралис се дължи и на разнообрази­ето на генетичния материал, с който компанията разполага. Про­изводствените локации на Еуралис в Европа са 500 000 на брой, а продукцията от тях се тества в 12 изследователски станции, пръс­нати из целия континент.

Изследователската програма на Еуралис се подсилва и от партньорства с компании за растителна защита.

Главни изследователски области:research_and_dev_bg2

  1. ЦАРЕВИЦА: Царевичните хибриди на Еуралис са селектирани така, че да нямат конкуренция в ранните и късните групи по ФАО. Използването на оригинални, високопроизводителни генетични източници, комбинирани с далечни родителски линии е предпоставка за селекция на царевица със силно изразен хетерозис.
  1. СЛЪНЧОГЛЕД: Благодарение на SOLTIS, изследователската програма за слънчоглед на Еуралис е една от най-богатите и големи в Европа. 8 000 хибрида, създадени и тествани вся­ка година, позволяват на Еуралис да има най-изчерпателната гама от хибриди на пазара.
  2. РАПИЦА: Еуралис е първата компания, разработила рапичен хибрид в Европа.
  3. СОРГО: През 2009 г., чрез дъщерното си дружество ЕВРОСОР- ГО, Еуралис създаде първата по рода си програма в Европа за генетични изследвания на сорго. Ежегодно компанията прави нововъведения при тази култура, създавайки хибриди, адапти­рани към климатичните промени и пазарните възможности.
  4. БИОТЕХНОЛОГИИ: Като член на BIOGEMMA, Еуралис участ­ва в най-голямата програма за биотехнологични изследвания на генома на царевица, рапица и слънчоглед.