Еуралис Семена навлиза в сулфонилурея сегмента

Борбата с плевелите е основна дейност за опазване на слънчогледовата култура. Класическите методи – както механични, така и химични, са недостатъчни за борбата с плевелите.
Хербицидните технологии са добро решение за оптимизиране и контрол на плевелите, а една от най-разпространените хербицидни технологии при слънчогледа е Сулфо технологията. Тази технология се състои от 2 компонента: хербицид на базата на тибенурон-метил и хибриди с генетична устойчивост на тази химическа субстанция.

Еуралис Семена обяви, че през 2016 година навлиза на пазара на слънчогледи, устойчиви на сулфонилурея хербициди.

Ранният сулфо хибрид ЕС АРКАДИЯ SU, който бе представен пред земеделски производители за първи път в края на миналата година, е генетично устойчив на активната съставка трибенурон-метил.

ЕС АРКАДИЯ SU е хомозиготен хибрид с ниски нива на фитотоксичност след прилагане на хербицида. В допълнение към това продуктът е част от програмата OR MASTER и съответно е генетично устойчив на най-новите раси Синя китка (A-G). Важнo условие за сулфо хибридите е да бъдат генетично устойчиви на Синя китка, тъй като при този вид технология няма химична борба срещу паразита. ЕС АРКАДИЯ SU има добър фитосанитарен профил с високата си толерантност на икономически важни болести като Фома и Склеротиния. Генетичният потенциал на този хибрид е 480 кг/дка, а препоръчителната гъстота на отглеждане при оптимални условия е 6 000 – 6 500 растения/дка, а при неблагоприятни – 5 500 – 6 000 растения/дка.

Използването на сулфо технологията има следните предимства:

– Добра гъвкавост при ротацията на културите (малка степен на фитотоксичност в почвата);
– Възможност да се използва последователно прилагане на хербицида за по-добър контрол на късното заплевеляване.
– Хербицидният продукт има висока ефективност спрямо проблемните плевели (Напр.: Cirsium, Xantium, Datura, Ambrosia, Abutilon и т.н.) при слънчогледа.

Хибридът ЕС АРКАДИЯ SU може да бъде поръчан през оторизирани дистрибутори на Еуралис. Повече информация за продукта може да намерите тук