В помощ на фермерите Еуралис създаде система за профилиране при царевицата

Когато става въпрос за царевичната култура, най-важният въпрос за замеделските производители е как да намерят селекция, която до голяма степен ще разкрие истинския потенциал на полетата им. Производителите искат да знаят кои са хибридите, които ще дадат възможно най-добри резултати, дори и при неблагоприятни условия, подсигурявайки максимално богата реколта в подходящата зона. И още, за да се направи правилен избор на силажен хибрид, фермерът трябва да реши какъв да бъде съставът на царевицата – дали му трябва царевица за силаж с високо съдържание на скорбяла, за да допълни порционите от трева, или силаж с присъствие на фибри, за да подсигури порциони срещу рискове от поява на киселини.

За да отговори на всички тези въпроси и в помощ на земеделските производители, Еуралис създаде т.н. система за профилиране.

От една страна, след години на щателна класификация на агрономическата среда из цяла Европа, системата за профилиране при царевицата има за цел да подпомогне фермерите при избора на правилния хибрид. От друга страна, тази методология регулярно снабдява научно-изследователския екип на Еуралис със стратегически посоки за развитие, основани на клиентските нужди, за да може компанията да продължи да създава иновативни решения за земеделието.

Важно е да се отбележи, че системата за профилиране на Еуралис надхвърля класическите критерии за подбор, които са производителност, ранозрелост, хранителни качества, устойчивост на болести и полягане. Системата за профилиране изследва всички продукти под различeн ъгъл, за да създаде по-добро разбиране за позиционирането им, като по този начин се направят правилните препоръки към фермера. Важните елементи в системата за профилиране са ДОБИВЕН ПРОФИЛ и ХРАНИТЕЛЕН ПРОФИЛ.

ДОБИВНИЯТ ПРОФИЛ изследва поведението на хибрида в зависимост от потенциала на полето. Целта е да се открие най-адаптирания хибрид за конкретни условия. В продължение на години се събират резултати от демонстрационни  и опитни полета, разположени в различни почвено-климатични локации из цяла Европа. Еуралис анализира поведението на всеки хибрид в сравнение със средното представяне на всички хибриди, тествани при аналогични усливия (конкуренти и Еуралис хибриди с еднаква ранозрелост) и обяснява тяхното представяне спрямо добивния потенциал на съответното поле.

ХРАНИТЕЛНИЯТ ПРОФИЛ изследва усвояването на сухото вещество според метода ин сако – образци от силажна царевица са поставяни директно в търбуха на крави чрез фистули (изкуствени отвори в стомаха). Този метод измерва скоростта, с която се усвоява всеки хибрид като скоростта на усвояването на скорбяла и фибри не е еднаква. Сухото вещество, идващо от листата и стъблото, предразполага към бавно храносмилане и освобождава енергията на по-късен етап в сравнение със зърното, което бива моментално асимилирано от животните. С хранителния профил се определя правилният хибрид, които ще отговаря точно на нуждите за порцион на добитъка – силаж, който се храносмила бавно – за подсигуряване на порцион, който е базиран на зърно или бързо храносмилане за бързо доставяне на енергия – за порцион, който е базиран на трева.

Вижте повече за системата за профилиране ТУК