ОфертаОФЕРТАСВАЛИ ПРЕТЕНЦИЯТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБА ВСЛЕДСТВИЕ НА
НЕПОНИКВАНЕ НА РАПИЦА ОТТУК