Царевица за зърно
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО

пълна гама хибриди


euralis semences corn iconЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО

Еуралис предлага пълна гама хибриди царевица, обхващаща всички групи по ранозрелост.
Хибридите, които са част от най-новата генетична иновация Tropical Dent®, ексклузивна за Еуралис, имат три основни характеристики: по-висок потенциал за добив, по-голяма стабилност и по-бързо отдаване на влага.
Технологията Roots Power® ни дава възможност да Ви предложим хибриди с мощна коренова система, която позволява на царевицата да извлича вода и хранителни вещества от най-дълбоките почвени слоеве. Хибридите, които са част от системата Roots Power®, имат 45° ъгъл на корените спрямо стъблото за по-добра устойчивост на полягане.

ХИБРИД ФАО ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЯ
ЕС КОКПИТ ФАО 250 N°1 хибрид по отдаване на влага.
Може да се използва като втора култура
За зърно и силаж
 hibrid_root_powerhibrid_tropical_dent
ЕС ГАЛЕРИ ФАО 330 Отличен хибрид, висок потенциал за
добив при интензивни условия;
За зърно
hibrid_tropical_dent
ЕС ФАРАДИ ФАО 340  Сухоустойчив хибрид със стабилен добив, независимо от климатичните условия
За зърно
hibrid_root_powerhibrid_tropical_dent
ЕС ФЛАТО ФАО 350 Стабилно поведение в сухи условия,
ранен цъфтеж и добра компенсаторна способност.
За зърно
ЕС МИЛОРД ФАО 360 Нова генерация хибрид за
изключителен добив при сухи условия.
За зърно и силаж
 hibrid_tropical_denthibrid_root_power
ЕС МЕТОД ФАО 380 Продуктов лидер! Висок потенциал за добив при сухи условия, бързо отдава влагата, подходящ за всички региони.
За зърно
hibrid_tropical_dent
ЕС СЕНЗОР ФАО 400 Висока компенсаторна способност,
висок потенциал за зърно при сухи и нормални условия.
За зърно
hibrid_root_power
ЕС КОРТЕС ФАО 420 Бърз начален старт и стабилен добив, независимо от условията! Бързо отдаване на влагата в края на вегетацията.
За зърно
hibrid_tropical_dent
ЕС БЛАЗОН ДУО ФАО 450 Устойчив на хербицида фокус ултра (циклоксидим) – решава проблема с всички житни плевели.
За зърно
duo_system
ЕС ЛАГУН ФАО 460 Продуктов лидер в групата си по зрялост, бързо отдава влагата, „Stay green“ ефект.
За зърно
hibrid_tropical_denthibrid_root_power