Сорго
ХИБРИДИ СОРГО

пълна гама хибриди


euralis semences corn iconСОРГО

Отглеждането на сорго е чудесна алтернатива за земеделието при сухи климатични условия. Това е иновативно решение, което може да замести частично или изцяло царевицата във фуражните смеси за селскостопански животни. Соргото има различни промишлени приложения – за биогориво и биоетанол, фураж за животни, както и за храна за хора

Хибрид ЗРЕЛОСТ Характеристики
ЕС ТАЙФУН много ранен Подходящ за ранно прибиране на реколтата;
за зърно
ЕС АЛБАНУС ранен Хибрид с бяло зърно, подходящо за фуражи за птици;
за зърно
EС ФЬОН средно ранен Чудесно представяне както при нормални, така и при засушени условия;
за зърно
ЕС АЛИЗЕ средно ранен Продуктов лидер! Ниско растение, устойчиво на полягане и лесно за прибиране;
за зърно
ЕС АРКАНСИЕЛ средно ранен Стабилен и сигурен добив при всички условия;
за зърно
BMR GOLD X средно късен Високо адаптивен хибрид от силажна система bmr (brown mid rib – тъмнокафява централна невратура); oтлична смилаемост на силажа (62%) поради липсата на целулоза
БИОМАС 140 късен Много високи растения; отлична устойчивост на полягане; високи нива на захари (12%), подходящ за продължително съхранение на силажа;
за биомаса