Контакти

СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА
Търговски мениджър за България;
Търговски представител за Гърция и Сърбия

sevdalina.georgieva@euralis.com

ЕВГЕНИЙ ДИНЕВ
Технически мениджър за България;
моб.: +359 888 444 143
evgeniy.dinev@euralis.com