Контакти

СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА
Търговски мениджър за България;
Търговски представител за Гърция и Сърбия

sevdalina.georgieva@euralis.com