porumb boabe
porumb siloz
floarea soarelui
rapita
sorg
soia
soia

  БЮЛЕТИН
bg

НОВИНИ

НА ФОКУС

Logo MDT FR3

Генетиката на хибридите Tropical Dent® е патент на Еуралис. Хибридите, които са представители на тази технология са резултат от силен хетерозис, който значително подобрява добива, стабилността на хибридите, както и бързото отдаване на влага.

or master

Програмата OR Master® предлага елитни решения за борба със Синята китка при слънчогледа, посредством генетична устойчивост на най-агресивните раси – над G, химичен контрол с Клиърфийлд технология, или комбинация от двете в един хибрид.